Verdensdel og kontinent - Hva er forskjellen?

Kontinent: Sammenhengende geografisk landmasse (fra latin "terra continens"), som betyr noe sånt som "sammenhengende land").

Verdensdel: Inndelt både etter områdets geografiske og kulturelle tilhørighet. (F.eks. så kan øyer tilhøre en verdensdel, men ikke et kontinent).

Verden deles vanligvis inn i 7 verdensdeler (ulike definisjoner kan forekomme i enkelte kilder): Asia, Afrika, Europa, Nord- og Sør-Amerika, Oseania og Antarktis.

Når det gjelder kontinenter, er dette den vanligste inndelingen: Afrika (noen ganger definert sammen med Eurasia, som kun "Afrika-Eurasia"), Antarktika, Australia, Eurasia og Nord- og Sør-Amerika (noen ganger definerert sammen som kun "Amerika").

Fun-fact: Australia er både et kontinent, og en del av verdensdelen Oseania.