Norges største byer

Gå til:

Norges 10 største tettsteder:

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, som definerer tettsteder uavhengig av administrative grenser. F.eks. så har tettstedene Stavanger og Sandnes etterhvert vokst sammen og regnes i listen som et tettsted, selv om de ligger i to separate kommuner (Stavanger- og Sandnes kommune).

 1. Oslo - 1 036 059
 2. Bergen - 259 958
 3. Stavanger/Sandnes - 228 287
 4. Trondheim - 189 271
 5. Fredrikstad/Sarpsborg - 116 373
 6. Drammen - 109 416
 7. Porsgrunn/Skien - 93 778
 8. Kristiansand - 64 596
 9. Ålesund - 53 905
 10. Tønsberg - 53 018
(Kilde: SSB oppdatert oktober 2020.)

(Artikkelen fortsetter etter bildet) Bergen Bergen, Norges nest største by sett fra byfjellet Fløyen. Byen var landets viktigste og største by i middelalderen. Mye grunnet de tyske Hanseatenes utstrakte tørrfiskhandel med Bergen som "kontorby" og senter for handelen i Norge. Det var først på slutten av 1830-tallet at folketallet i Oslo (som den gang het Christiania) passerte Bergens (og har siden vært Norges største by). Foto: Dreamstime.com.

Største by og kommune i hvert fylke:

Visste du.. Antallet norske fylker ble redusert fra 18 til 11 etter de omfattende fylkessammenslåingene i 2020. Forrige sammenslåing var Nord- og Sør-Trøndelag som ble til Trøndelag i 2018, og Bergen (med Hordaland) som var eget fylke frem til 1972.

 • Agder
 • Største tettsted: Kristiansand - 64 596
 • Største kommune: Kristiansand kommune - 111 633
 • Innlandet
 • Største tettsted: Hamar - 28 434
 • Største kommune: Ringsaker kommune - 34 768
 • Møre og Romsdal
 • Største tettsted: Ålesund - 53 905
 • Største kommune: Ålesund kommune - 66 258
 • Nordland
 • Største tettsted: Bodø - 42 102
 • Største kommune: Bodø kommune - 52 357
 • Oslo
 • Største tettsted: Oslo - 1 036 059
 • Største kommune: Oslo kommune - 693 494
 • (Oslo er den eneste kommunen i Norge som også et fylke. Fylket er det minste i landet etter areal, mens Oslo kommune er den største målt etter innbyggertall.)
 • Rogaland
 • Største tettsted: Stavanger/Sandnes - 228 287
 • Største kommune: Stavanger kommune - 143 574
 • Vestfold og Telemark
 • Største tettsted: Porsgrunn/Skien - 93 778
 • Største kommune: Sandefjord kommune - 63 764
 • Troms og Finnmark
 • Største tettsted: Tromsø - 40 926
 • Største kommune: Tromsø kommune - 76 974
 • (Allerede før sammenslåingen var Finnmark landets største fylke etter areal. Tilsammen har fylket Troms og Finnmark et flateinnhold på nesten 75 000 kvadratkilometer, og er med det mye større enn land som Sveits og Danmark, og nesten like stort som Østerrike (83 900 kvadratkilometer).)
 • Trøndelag
 • Største tettsted: Trondheim - 189 271
 • Største kommune: Trondheim kommune - 205 163
 • Vestland
 • Største tettsted: Bergen - 259 958
 • Største kommune: Bergen kommune - 283 929
 • Vikens største tettsted:
 • Største tettsted: Fredrikstad/Sarpsborg - 116 373
 • Største kommune: Bærum kommune - 127 731
(Kilde:SSB.)

Om definisjonen av tettsteder

SSBs tettstedsdefinisjon sier at avstanden mellom bebyggelsen skal være maksimalt 400 meter for å tilhøre et og samme tettsted. Steder som i de fleste tilfeller ellers omtales som samme by, kan derfor bli definert som ulike tettsteder hvis byområdene ligger over avstandsgrensen fra hverandre (gjelder særlig de som er adskilt av hav og forbundet med broer).

F.eks. så regnes Tromsø med 40 926 innbyggere, Tromsdalen med 17 495 innbyggere og Kvaløysletta med 8 951 innbyggere, som tre separate tettsteder av SSB. Av samme grunn regnes ikke Kristiansand og Korsvik med henholdsvis 64 596 og 18 426 innbyggere som et og samme tettsted, da de er adskilt av Topdalsfjorden.

Verdens 10 største byer:

 1. Tokyo (Japan) - 37 400 000
 2. Delhi (India) - 28 514 000
 3. Shanghai (Kina) - 25 582 000
 4. São Paulo (Brasil) - 21 650 000
 5. Mexico By (Mexico) - 21 581 000
 6. Kairo (Egypt) - 20 076 000
 7. Mumbai (India) - 19 980 000
 8. Beijing (Kina) - 19 618 000
 9. Dhaka (Bangladesh) - 19 578 000
 10. Osaka (Japan) - 19 281 000
(Kilde: Engelske Wikipedia. Basert på FN-Anslag fra 2018).

(Artikkelen fortsetter etter bildet) São Paulo Vår hovedstad Oslo blir liten sammenlignet med mange av de rasktvoksende megabyene rundt om i verden. Her fra Sør-Amerikas største by, São Paulo. I det enorme byområdet bor det fire ganger så mange mennesker som i hele Norge tilsammen. Et storbyområde må ha minimum 10 millioner innbyggere for å kunne kategoriseres som en "megaby". I 1950 var det bare New York som hadde et folketall som oversteg dette antallet. I dag har antallet passert 30. Foto: Dreamstime.com.

Se også Verdens største land.

Norges minste by

Nærøy kommune vedtok i 2002 å gi Kolvereid (1 722 innbyggere i 2020) bystatus, og ble med det Norges minste by (noe den fortsatt er). Kommunen hadde den gang tilsammen ca. 5 100 innbyggere, noe som innfridde kravene i kommuneloven på minimum 5 000 innbyggere (totalt i hele kommunen), for å kunne kalle et eller flere av kommunens tettsteder for by.

Kolvereid er i dag en del av nye Nærøysund kommune (ca. 9 600 innbyggere) etter sammenslåingen av Vikna- og Nærøy kommune i 2020. Kolvereid er det eneste tettstedet med bystatus i den nye kommunen, selv om Rørvik er det mest folkerike tettstedet med 3 205 innbyggere.

Visste du… I 1996 fikk vi hele 21 nye byer i Norge. Ved årsskiftet dette året ble det nemlig åpnet for at kommunene selv kunne vedta om kommunen- eller tettsteder der skulle være by. Resulatet var at Norge fikk 21 nye byer dette året, før det i kommuneloven ble føyet til et krav om minst 5000 innbyggere i 1997. En av de nye byene var Honningsvåg (2 419 innbyggere i 2020) i Nordkapp kommune (ca. 3 200 innbyggere i 2020), som med det noe omstridt kunne overta betegnelsen som "Norges nordligste by" fra Hammerfest som historisk sett alltid har båret denne tittelen.

(Denne siden ble sist endret 16.10.2020)