Befolkningsvekst i Norge og verden

Folketallet i Norge økte med 11 190 innbyggere i tredje kvartal 2019 (SSBs kvartalsvise oppdatering). Med det passer vi for første gang 5,35 mill innbyggere her til lands. Her er en liten oversikt over befolkningsutviklingen i Norge og Verden siden år 0:

Norge:

Hvis vi antar at det bodde 150 000 mennesker i Norge i år 1000 (løse anslag sier et sted mellom 100 og 200 000), har folketallet i Norge 35-doblet seg siden den gang.

 • 2019 - 5 356 789 (20.11.2019)
 • 2019 - 5 328 212 (01.01.2019)
 • 2010 - 4 858 199
 • 2000 - 4 478 497
 • 1990 - 4 233 116
 • 1980 - 4 078 900
 • 1970 - 3 863 221
 • 1960 - 3 567 707
 • 1950 - 3 249 954
 • 1925 - 2 738 298
 • 1900 - 2 217 971
 • 1800 - 881 499
 • 1735 - 616 109 (eldste statistikk tilgjengelig hos SSB)
 • 1664 - 440 000 (Anslag SSB)
 • 1500 - 140 til 200 000 (Omtrentlige anslag Norske Wikipedia)
 • 1300 - 300 til 450 000 (Omtrentlige anslag Norske Wikipedia)
 • 1000 - 100 til 200 000 (Omtrentlige anslag Norske Wikipedia)

(Nedgang 1300-tallet til 1500-tallet pga. Svartedauen)

Verden:

(Roma nådde et folketall på en million innbyggere etter år 100. Til sammenligning nådde ingen andre byer i vesten et slikt folketall før 1800-tallet. Foto: Dreamstime.com.)

 • 2019 - 7 700 000 000 (Kilde: Our World in Data)
 • 2011 - 7 000 000 000
 • 1999 - 6 000 000 000
 • 1987 - 5 000 000 000
 • 1975 - 4 000 000 000
 • 1960 - 3 000 000 000
 • 1928 - 2 000 000 000
 • 1900 - 1 650 000 000
 • 1800 - 990 000 000
 • 1700 - 600 000 000
 • 0 - 190 000 000

Noen interessante fakta om befolkningsutviklingen i verden

(Basert på tall fra en FN-rapport fra 2017).

Nigeria har verdens raskest voksende befolkning, og vil trolig en gang før 2050 passere USA som verdens tredje mest folkerike land (I dag er Kina, India og USA nummer 1, 2, og 3 på listen).

Estimatene viser at Afrikas befolkning vil doble seg innen 2050. Verdensdelen har per i dag en mye yngre befolkning enn f.eks. Europa. Under 60% av Afrikas befolkning er under 25 år. I Europa er bare 25% av befolkningen yngre enn 25 år.

India vil sannsynligvis passere Kina som verdens mest folkerike land i 2024.

(Denne siden ble sist endret 21.11.2019)